Category: Vergoedingen

Schadevergoeding

Bij de berekening van het letselschade bedrag waar u recht op heeft, is de mate van aansprakelijkheid van belang. Is de tegenpartij volledig aansprakelijk, dan