Bedrijfsongeval

In Nederland is een werkgever bijna altijd aansprakelijk voor letselschade door een bedrijfsongeval. Ieder jaar lopen er ongeveer 220.000 werknemers, uitzendkrachten en ZZP-ers letselschade op door een bedrijfsongeval.

Gelukkig herstelt uw letsel zich binnen korte tijd weer helemaal, soms ook niet. Maar in beide gevallen kunt u geconfronteerd worden met extra kosten, minder inkomen en gederfde levensvreugde. In dat geval komt u in aanmerking voor vergoeding van uw letselschade en smartengeld.

Echter, om recht te hebben op smartengeld en letselschade door een bedrijfsongeval, zult u uw werkgever, opdrachtgever of uitzendbureau aansprakelijk moeten stellen. Daar ontkomt u niet aan.

Veel mensen willen dat niet of hebben daar gevoelsmatig moeite mee. En dat zijn begrijpelijke gedachten. Want niemand zit te wachten op “gedoe” of ruzie met zijn werkgever, opdrachtgever of uitzendbureau. Zeker niet in de huidige economische tijd.

Maar soms ontkomt u er gewoonweg niet aan om uw werkgever of opdrachtgever aansprakelijk te stellen. Simpelweg omdat u anders zelf met uw letselschade blijft zitten. En veel mensen kunnen zich nu eenmaal niet veroorloven om extra kosten te maken of inkomen te missen. Hoe graag ze dat misschien ook wel voor hun werkgever over zouden hebben.

Hoeveel schade krijgt u na een bedrijfsongeval of ongeluk?

Er kan vooraf geen indicatie gegeven worden van de hoogte van de schadevergoeding. Dit komt doordat de hoogte van de schadevergoeding volledig afhangt van de feitelijke omstandigheden. Zo wordt de hoogte van de letselschade uitkering in overwegende mate bepaalt door de aard en ernst van het letsel. Andere relevante factoren zijn de leeftijd van het slachtoffer en de invloed van de letselschade op het verdere leven van het slachtoffer.