Schadevergoeding

Bij de berekening van het letselschade bedrag waar u recht op heeft, is de mate van aansprakelijkheid van belang. Is de tegenpartij volledig aansprakelijk, dan krijgt u al uw opgelopen letselschade volledig voor 100% vergoed.

Heeft u voor een deel eigen schuld aan het ongeval, dan krijgt u ook maar een deel van de schade vergoed. Heeft de rechter bepaald dat u voor 30% eigen schuld heeft aan het ongeval, dan krijgt u ook maar 70% van uw schade vergoed.

Schadevergoeding berekenen

Er is sprake van letselschade indien u door toedoen van een ander lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen. Om uw letselschade te compenseren zal de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval u schadevergoeding moeten betalen. Schadevergoeding berekenen is niet eenvoudig, er dient rekening te worden gehouden met verschillende schadecomponenten.

Deze zijn grofweg in te delen in de categorieën materiële letselschade en immateriële letselschade. Deze laatste categorie wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd. Het smartengeld kan pas aan het einde van de letselschadezaak als schadevergoeding worden geclaimd.